Påmeldingsavgift, deltakerkort og priser

Påmeldingsavgift

Klasse Pris
Jente-Gutt 9 -11 år        Kr 1.200,-
Jente-Gutt 12-14 år Kr 1.500,-


NB! Det er begrensning på antall lag i hver årsklasse og lagene vil få plass etter hvert som påmelding og påmeldingsavgift er mottatt. Det er plass til ca 145 lag i Olavscupen 2019. 

Påmeldingsfrist for lag og bestilling av deltakerkort er 01.april 2019. Betalingsfrist for lagpåmelding og deltakerkort er 15. april 2019. Det er kun mulig å endre med +/- et deltakerkort etter fristen .

Lag som trekker seg etter 1. april vil ikke få refundert sin påmeldingsavgift.

Påmelding til Olavsmesteren for lag 9-11 år, gjøres i Profixio innen 22.04.19.

Alle spillere og lagledere må ha deltakerkort. (A eller B). Voksne som overnatter med laget må ha A kort. Cup T skjorte følger med alle deltakerkort. Det følger med to ekstra deltakerkort i den kategori( A eller B) lagene er påmeldt med.

Ved betaling fra utlandet:

IBAN: NO9210203062791

BIC(Swift adresse): EIDSNO21XXX

Betalingsinformasjon (kontonr. og totalt beløp) vil fremgå i kvitteringsmeldingen ved påmelding. 

Kort Overnatting Mat Aktivitet Pris
A

Overnatting i Skole fre. - søn.

Inkl cup t skjorte. 

Frokost lørdag og søndag,middag lørdag, lunsj søndag

• Kveldsarrangement 9-14 år.

Olavsmestern lørdag 9-11 år.

1000,-
B

Lokale lag eller lag som overnatter i egen regi

Inkl cup t skjorte.

Ingen 

• Kveldsarrangement 9-14 år.

Olavsmestern lørdag 9-11 år.

300,-

 


Takk til våre samarbeidspartnere
Velkommen til solbyen Sarpsborg i mai 2019